സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റികള്‍

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 29
Name of Ward : KSRTC
Name : SREEJITH K K
Address : KULAPARAMBIL , KANDESWARAM TRIVENI NAGAR , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Age : 27
Gender : Male
Educational Qualification : PLUS TWO
Occupation : PLUMBER
Marital Status : Un married