കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 36
Name of Ward : FIRE STATION
Name : SHABU K D
Address : KUTTIKATTUPARAMBIL , PORATHISSERY , IRINJALAKUDA NORTH
Pincode : 680125
Phone : ****
Mobile : 9349859087
Email : ****
Age : 46
Gender : Male
Educational Qualification : 8TH
Occupation : DRIVER
Marital Status : Married