കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 30
Name of Ward : KORUMBISSERY
Name : K GIRIJA
Address : KANNAMPILLI , KORUMBISSERY , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802825110
Mobile : 9745508495
Email : girijagokul58@gmail.com
Age : 57
Gender : Female
Educational Qualification : SSLC
Occupation : NIL
Marital Status : Married