കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 28
Name of Ward : POOCHAKULAM
Name : LISSY KURUTHUKULANGARA KOOLA
Address : KURUTHUKULANGARA KOOLA , CHELOOR , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Mobile : 9846522728
Email : ****
Age : 45
Gender : Female
Educational Qualification : PDC
Occupation : NIL
Marital Status : Married