കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 27
Name of Ward : CHELOORKAVU
Name : M C RAMANAN
Address : MULLUVATHUKKAL , SOLVENT WEST ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802823580
Mobile : 9567827927
Email : ****
Age : 69
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation : PENSIONER
Marital Status : Married