കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 25
Name of Ward : KOODALMANIKYAM
Name : SANTHOSH BOBAN
Address : VANDEMADARAM , WEST NADA , IRINJALAKUDA
Pincode : ****
Phone : ****
Mobile : 9142022002
Email : ****
Age : 49
Gender : Male
Educational Qualification : BA
Occupation : BUSINESS
Marital Status : Married