കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 15
Name of Ward : GANDHIGRAM EAST
Name : DHANYA GIJU KOTTOLY
Address : KOTTOLY , R S ROAD , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : ****
Mobile : 9446942522
Email : ****
Age : 34
Gender : Female
Educational Qualification : B COM CO-OPERATION
Occupation : NIL
Marital Status : Married