കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 14
Name of Ward : GANDHIGRAM
Name : KURIAN JOSEPH
Address : MALIYEKKAL , GANDHIGRAM , IRINJALAKUDA
Pincode : 680121
Phone : 04802828069
Mobile : 9847023069
Email : ****
Age : 52
Gender : Male
Educational Qualification : SSLC
Occupation :
Marital Status : Married