കൌണ്‍സില്‍

     
 

ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

    നിമ്യ ഷിജു

 

     

വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍:

         രാജേശ്വരി

 

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പു വിവരങ്ങള്‍ 

Go Back
Member's Details
   
Ward No : 7
Name of Ward : MAPRANAM
Name : P C MURALEEDHARAN
Address : PAYYAPPILLY , , MADAYIKONAM
Pincode : 680712
Phone : ****
Mobile : 9847140075
Email : ****
Age : 54
Gender : Male
Educational Qualification : BAL , LLB
Occupation : ADVOCATE
Marital Status : Married